Διαχειριστείτε εύκολα το ψηφιακό περιεχόμενο, απλοποιήστε τον φόρτο εργασίας σας και αυξήσετε την απόδοσή σας

Διαχείριση Αρχείων

Το OpenKM είναι ένα λογισμικό διαχείρισης περιεχομένου επιχειρήσεων, που συχνά αναφέρεται ως συστήματα διαχείρισης εγγράφων (DMS). Υπάρχει πολλή βιβλιογραφία σχετικά με τους διάφορους όρους διαχείρισης εγγράφων όπως: DMS, EDRMS ή CMS οι οποίοι διέπονται περισσότερο από κανόνες μάρκετινγκ παρά από αντικειμενικούς λόγους.

Το Λογισμικό Διαχείρισης Εγγράφων είναι μια εγαρμογή που επιτρέπει την αποθήκευση, διαχείριση και παρακολούθηση ηλεκτρονικών εγγράφων και ηλεκτρονικών αντιγράφων φυσικών εγγράφων (χάρτινων) που έχουν παραχθεί με την χρήση σαρωτών εγγράφων.

Το OpenKM είναι μια λύση διαχείρισης που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ελέγχουν την παραγωγή, αποθήκευση, διαχείριση και διανομή ηλεκτρονικών εγγράφων, αποδίδοντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ικανότητα επαναχρησιμοποίησης πληροφοριών και ελέγχου της ροής των εγγράφων.

Το OpenKM είναι ένα λογισμικό διαχείρισης εγγράφων που ενσωματώνει όλη τη βασική διαχείριση εγγράφων, τη συνεργασία μεταξύ των χρηστών και μια προηγμένη λειτουργικότητα αναζήτησης σε μια εύχρηστη λύση. Το σύστημα περιλαμβάνει επίσης εργαλεία διαχείρισης για τον καθορισμό των ρόλων διαφόρων χρηστών, έλεγχο πρόσβασης, όριο χρηστών, επίπεδο ασφάλειας εγγράφων, λεπτομερή αρχεία καταγραφής δραστηριότητας και καθορισμό αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

Το λογισμικό διαχείρισης εγγράφων OpenKM δημιουργεί ένα πολύτιμο αποθετήριο εταιρικών στοιχείων για να διευκολύνει τη δημιουργία γνώσεων και να βελτιώνει τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, ενισχύοντας τις ομάδες εργασίας και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων μέσω κοινών πρακτικών, μεγαλύτερων, καλύτερων σχέσεων με τους πελάτες, ταχύτερων κύκλων πωλήσεων, βελτιωμένου χρόνου παραγωγής των προϊόντων, και καλύτερων και ενημερωμένων λήψεων αποφάσεων.

Με τη διαχείριση εγγράφων OpenKM για επιχειρήσεις μπορείτε:

 • Να ελέγχετε το εταιρικό σας περιεχόμενο.
 • Να συλλέγετε πληροφορίες από οποιαδήποτε ψηφιακή πηγή.
 • Να συνεργάζεστε με συναδέλφους σε έγγραφα και έργα.
 • Να δίνεται την δυνατότητα στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τη συσσωρευμένη γνώση εντοπίζοντας έγγραφα, εμπειρογνώμονες και πηγές πληροφοριών.
 • Λειτουργίες διαχείρισης περιεχομένου επιχειρήσεων.
 • Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου.
 • Διαχείριση εγγράφων.

Διαχείριση Εγγραφών

Το OpenKM Records Management βοηθά τον οργανισμό σας ελέγχοντας αποτελεσματικά και συστηματικά τη δημιουργία, τη λήψη, τη συντήρηση, τη χρήση και τη διάθεση των εγγραφών συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών συλλογής και διατήρησης αποδεικτικών στοιχείων και πληροφοριών σχετικά με επιχειρηματικές δραστηριότητες και συναλλαγές με τη μορφή αρχείων.

Το OpenKM Records Management συλλαμβάνει και διαχειρίζεται αρχεία με την πάροδο του χρόνου και παρέχει πρόσβαση σε αυτά.

Το OpenKM Tracking System παρακολουθεί τις διαδικασίες στις οποίες επιβάλονανται χρονικοί περιορισμοί από την διοίκιση.

Το OpenKM Disposition είναι ένα φάσμα διαδικασιών που σχετίζονται με την διατήρηση, καταστροφή ή μεταφορά αρχείων βάσει αποφάσεων/κανονισμών των αρχών η άλλων οργανισμών. Η καταστροφή είναι η διαδικασία εξάλειψης ή διαγραφής εγγραφών, χωρίς οποιαδήποτε πιθανή επαναφορά.

Το OpenKM File Plan είναι ένα σύνολο κανόνων που υποδεικνύουν, για κάθε είδος εγγραφής στην επιχείρηση, όπου πρέπει να διατηρηθούν, τις πολιτικές που ισχύουν, πόσο καιρό πρέπει να διατηρηθούν, πώς πρέπει να καταγραφούν και ποιος είναι υπεύθυνος για τη διαχείρισή τους.

Με την έκδοση για επιχιρήσεις του OpenKM μπορείτε:

 • Να διαχειρίζεστε τον κύκλου ζωής των εγγράφων.
 • Να ορίζετε την διζείριση της πληροφορίας.
 • Να δοχειρίζεστε το περιεχομένο.

Ροές Εργασίας

Το OpenKM υποστηρίζει μια μηχανή ροής εργασίας η οποία επιτρέπει τον καθορισμό και την επαναχρησιμοποίηση της επιχειρηματικής λογικής, απλοποιώντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες και βοηθώντας τους υπαλλήλους να συνεργάζονται αποτελεσματικά τόσο με τον οργανισμό όσο και μεταξύ τους. Συνδέοντας τις ροές εργασίας με τη δημιουργία περιεχομένου, το OpenKM επιτρέπει στους οργανισμούς να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να ανταποκρίνονται πιο γρήγορα σε νέες ή μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Με τη διαχείριση εγγράφων OpenKM για επιχειρήσεις, όλα τα έγγραφά σας αποθηκεύονται και οργανώνονται ηλεκτρονικά με τρόπους που μπορούν να αξιοποιηθούν από ροές εργασίας ικανοποιώντας εξελιγμένους μηχανισμούς πρόσβασης. Τα έγγραφα μπορούν εύκολα να ανακτηθούν με την χρήση εξελιγμένων δυνατοτήτων αναζήτησης.

 • Δημιουργήστε εξελιγμένες ροές εργασίας.
  • Ροές εργασίας για έλεγχο, έγκριση και επικύρωση.
  • Υποστήριξη για σειριακές και παράλληλες ροές εργασίας.
 • Εκχώρηση εργασιών σε ομάδες ή χρήστες.
 • Παρακολούθησετε την τρέχουσα κατάσταση και των εκκρεμών εργασιών μιας ροής εργασίας.
 • Δυνατότητα διαμόρφωσης των ειδοποιήσεων μηνυμάτων αλληλογραφίας.

Αυτοματοποιημένες Διαδικασίες

Λαμβάνοντας υπόψη ένα συγκεκριμένου συμβάν, μπορείτε να εφαρμόσετε κανόνες επικύρωσης και να ορίσετε ορισμένες ενέργειες που πρέπει να εκτελούνται στα έγγραφα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Μερικά παραδείγματα είναι:

 • Καταγραφή μεταδεδομένων.
 • Ταξινόμηση εγγράφων.
 • Αυτόματη εκτέλεση ροής εργασίας.
 • Ηλεκτρονική Υπογραφή.

Τα κύρια πλεονεκτήματα του αυτοματισμού είναι:

 • Αυξημένη παραγωγικότητα
 • Μειωμένος χρόνος λειτουργίας.
 • Βελτιωμένη ποιότητα.
 • Υψηλός βαθμός ακρίβειας.
 • Μειωμένο κόστος ανθρώπινης εργασίας.
 • Αυτοματισμός εγγράφων.

Ενότητες

Mail Archiver: Χρησιμοποιεί το αποθετήριο ως σύστημα διαχείρισης εγγράφων για την μαζική αποθήκευση μηνυμάτων. Το αρχείο αλληλογραφίας είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διατήρηση και προστασία όλων των email.

Multitenant: Το Multi-tenancy επιτρέπει τη "φιλοξενία" πολλαπλών ανεξάρτητων tenants σε μία μόνο εγκατάσταση, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε έναν server είτε σε ένα σύμπλεγμα αυτών.

Ηλεκτρονική υπογραφή: Στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στη νομοθεσία, η υπογραφή σε ένα έγγραφο αποτελεί ένδειξη ότι το άτομο αποδέχεται το κείμενο που καταγράφονται στο έγγραφο.

Barcode: Ενότητα αναγνώσης και αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Το E-invoicing module εξάγει τα τιμολόγια "XML" και τα αποθηκεύει στο σύστημα.

CMIS: Ειδικές συνδέσεις OpenCMIS, επιτρέποντας στο OpenKM να χρησιμοποιείται ως διακομιστής CMIS.

Κρυπτογραφία: Τα αρχεία κρυπτογραφούνται και αποκρυπτογραφούνται.

Αναφορές: Δημιουργήστε και χρησιμοποιήστε τις δικές σας Αναφορές Jasper. Οι αναφορές δημιουργούνται σε μορφή PDF.

Διαχείριση εργασιών: Δημιουργία, διαχείριση και ανάθεση εργασιών σε χρήστες και ρόλους.

Ενσωμάτωση

Η διαχείριση εγγράφων OpenKM για επιχειρήσεις παρέχει μια διαλειτουργική πλατφόρμα για την αξιοποίηση πόρων μιας επιχειρίσης. Αναπτύξαμε το OpenKM με στόχο να παρέχουμε τις ακόλουθες μεθόδους ολοκλήρωσης:

 • OpenKM SDK's για Java, .Net και PHP.
 • Χρήση των Webservices REST.
 • Ο έλεγχος ταυτότητας είναι pluggable και επιτρέπει με ένα απλό τρόπο τη σύνδεση μιας εξωτερικής βάσης δεδομένων χρηστών (LDAP ή Active Directory, SSO και CAΣ).
 • Ακόμη και η αποθήκευση δεδομένων μπορεί να ρυθμιστεί έτσι ώστε να αναπτυχθεί σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων όπως : MySQL, PostgreSQL, Oracle ή SQL Server.

Διαθέσιμοι σύνδεσμο: AutoCAD, MS Office, Vtiger, BonitaSoft, Kofax, Abby Flexicapture.

Δημιουργήστε τη δική σας εφαρμογή

Το OpenKM Dev-Tools είναι μια σειρά εργαλέιων που επιτρέπουν την δημιουργία εφαρμογών προσαρμοσμένων στις ανάγκες ενός οργανισμού, τον εύκολο χειρισμό του περιεχομένου,την απλοποιήση μιας ροής εργασίας και την αυξήση της αποδοτικότητας και την αποτελεσματικότητά μιας επιχείρισης.

Η σουίτα εργαλείων ανάπτυξης του OpenKM διαμορφώνεται από:

 • OpenKM Development Environment.
 • OpenKM SDK
 • OpenKM User Interface Development model.
 • OpenKM KDocs
 • OpenKM Import Station

Πρόγραμμα συνεργατών

Το Πρόγραμμα Συνεργατών του OpenKM έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί αμοιβαία επωφελείς σχέσεις που αυξάνουν τη συνολική επιτυχία και ικανότητα του συστήματος OpenKM. Με την υποστήριξη του OpenKM, οι συνεργάτες μας έχουν τεράστια ευελιξία για να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που σχετίζονται με το OpenKM στην περιοχή σας. Συνεργαζόμαστε με αυτούς τους συνεργάτες για να παρέχουμε στους πελάτες τις καλύτερες δυνατές λύσεις διαχείρισης εγγράφων για επιχειρήσεις.

Στο OpenKM, οι συνεργάτες μας επιτρέπουν την πλειονότητα των παγκόσμιων εσόδων μας - το πρόγραμμά μας έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να πετύχετε. Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τους πόρους που θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε γρήγορα και να τρέχετε τις πρωτοβουλίες OpenKM σας και να σας βοηθήσουμε να κερδίσετε περισσότερους πελάτες και να προσθέσετε επιπλέον έσοδα στην υπάρχουσα επιχείρησή σας.

Οι OpenKM Partners είναι μια αυξανόμενη κοινότητα ολοκληρωτών συστημάτων, προμηθευτών λογισμικού, παρόχων υποδομής και μεταπωλητών που δημιουργούν τις λύσεις τους με το OpenKM.

Υπάρχουν διαφορετικές ευκαιρίες παροχής υπηρεσιών όταν γίνετε συνεργάτης, όπως η εκπαίδευση των τελικών χρηστών σχετικά με τη σωστή χρήση του προγράμματος για να έχετε το μέγιστο δυναμικό της εφαρμογής, συμβουλευτικές υπηρεσίες, προσαρμογές, διαμόρφωση προϊόντος, σάρωση εγγράφων και δυνατότητα εξωτερικής φιλοξενίας μεταξύ άλλων.

Αναζητούμε πάντα ενθουσιώδεις συνεργάτες που διαθέτουν εκτεταμένη τεχνολογική εξειδίκευση, δέσμευση για παροχή καινοτόμων λύσεων για πελάτες και αναγνωρίσιμη και αξιόπιστη παρουσία στην επικράτειά τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις

Innovative Micro Solutions SA

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:
email
Τηλέφωνο:
+30 210 748 1500 ( Ελλάδα )
Κεντρικά Γραφεία:
c/ 75, Michalakopoulou, Athens 115 28, Greece

Ευρώπη Αθήνα: ΠΑΡΑΚΑΛΩ τηλεφωνησε +30 210 748 1500.
Ωρες γραφείου:
Δευτέρα - Παρασκευή: 09:00 π.μ. - 17:00 μ.μ. EET για άμεση βοήθεια. Προς το παρόν, είναι Παρασκευή 18:35 pm στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα της Ισπανίας.

OpenKM παγκοσμίως:

Κίνα: https://www.openkm.cn
Γαλλία: https://www.openkm.fr
Γερμανία: https://www.openkm.de
Ελλάδα: https://www.openkm.gr
Εκουαδόρ: https://www.openkm.ec
Ουγγαρία: https://www.openkm.hu
Ινδονησία: https://www.openkm.id
Ιταλία: https://www.openkm.it
Μαλαισία: https://www.openkm.my
Μεξικό: https://www.openkm-mexico.com
Μέση Ανατολή: https://www.openkm.me
Βόρεια Αφρική: https://www.openkm.me
Παραγουάη: https://www.openkm.com.py
Πολωνία: https://www.openkm.pl
Ρουμανία: https://www.openkm.ro
Portugal: https://www.openkm.pt
Σερβία: https://www.openkm.rs
Ισπανία: https://www.openkm.com
ΗΠΑ: https://www.openkm.us
Βραζιλία: https://www.openkm.com.br