Επεκτείνετε τις δυνατότητες του OpenKM

 • Multi-tenant
 • Γραμμικός κώδικας
 • Mail Archiver
 • Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 • CMIS
 • Εφαρμογές

Multi-tenant

Κανονικά το OpenKM είναι διαμορφωμένο σαν περιβάλλον μίας μίσθωσης μίας παρουσίας (ST) όπου κάθε κάτοχος Instance θα εκτελεί μία μόνο Instance που είναι εγκατεστημένη σε έναν διακομιστή ή σε ένα σύμπλεγμα (cluster) αυτών.

Αν και μπορεί επίσης να είναι δυνατή η εκτέλεση πολλαπλών instances OpenKM στον ίδιο διακομιστή, μπορούν να διαχωριστούν τα αποθετήρια περιεχομένου και να δημιουργηθούν εξατομικευμένα περιβάλλοντα πελατών. Μερικά πλεονεκτήματα είναι:

 • Διαμοιρασμός του κόστους με όλους τους μισθωτές(tenants).
 • Διαμοιρασμός του κόστους υποστήριξης και του προσωπικού.

Το Multi-tenancy επιτρέπει σε πολλούς ανεξάρτητους ενοικιαστές(tenants) να φιλοξενούνται σε μία μόνο παρουσία (instance) οι οποίοι μπορούν να εγκατασταθούν είτε σε έναν διακομιστή είτε σε ένα σύμπλεγμα(cluster) αυτών. Η κύρια παρουσία(instance) είναι κατανεμημένη λογικά έτσι ώστε να φαίνεται σε κάθε μισθωτή (tenant) ότι έχουν πρόσβαση σε μια εντελώς ξεχωριστή παρουσία του OpenKM.

Γραμμικός κώδικας

Το OpenKM ενσωματώνει μια ενότητα ανάγνωσης και αναγνώρισης γραμμωτού κώδικα. Η μονάδα γραμμωτού κώδικα υποστηρίζει τις ακόλουθες μορφές και χάρη στην αρχιτεκτονική plug-in του OpenKM, είναι δυνατή η εύκολη επέκτασή της σε άλλες μορφές.

1D/Γραμμικοί γραμμικοί κώδικες

Codabar, Code 128, UPC-A y UPC-E, Code 39, EAN-8 y EAN-13, RSS-14, Code 93, ITF-14

Γραμμικοί κώδικες 2D/Matrix

Data Matrix, Aztec, PDF417, QR

Mail Archiver

Η μονάδα αρχειοθέτησης του OpenKM μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το αποθετήριο ως σύστημα διαχείρισης εγγράφων για να αποθηκεύουμε μηνύματα μαζικά. Το αρχείο αλληλογραφίας είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διατήρηση και προστασία όλων των email.

Υπάρχουν πολλά οφέλη από την αρχειοθέτηση των email. Τα πιο σημαντικά είναι:

 • Η ανάκτηση χαμένων ή τυχαίων διαγραμμένων email.
 • Η ταχεία απόκριση κατά την διαδικασία ελέγχου.
 • Η Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • "eDiscovery" σε περίπτωση εσωτερικών ερευνών.

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το OpenKM ενσωματώνει μια ηλεκτρονική μονάδα τιμολόγησης που εξάγει τιμολόγια υπό την μορφή "xml" και στη συνέχεια τα αποθηκεύει στο σύστημα, επιτρέποντας επίσης και άλλες λειτουργίες όπως επικύρωση του τιμολογίου μέσω ψηφιακής υπογραφής, λήψη σε μορφή PDF ή αποστολή ειδοποιήσεων.

CMIS

Το CMIS είναι μια προδιαγραφή για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου επιχειρήσεων. Το OASIS ενέκρινε το CMIS ως προδιαγραφή OASIS την 1η Μαΐου 2010. Προτείνει ένα μοντέλο δεδομένων συν ένα σύνολο γενικών υπηρεσιών καθώς επίσης και αρκετές συνδέσεις πρωτοκόλλου που βασίζονται σε HTTP για αυτές τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των REST / Atom.

Εφαρμογές

Το OpenKM διαθέτει αρκετές εφαρμογές, οι οποίες μας επιτρέπουν να υπογράφουμε έγγραφα ηλεκτρονικά για σάρωση σε μορφή PDF.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις