Μοντέρνα και ευέλικτη αρχιτεκτονική που ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις πληροφορικής

Η υποστήριξη OpenKM παρέχει τεχνική υποστήριξη σε επίπεδο επιχειρήσεων, ενημερώσεις κώδικα και ενημερώσεις πιστοποιητικών, καθώς και εργαλεία διαχείρισης που σας βοηθούν σε διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της εφαρμογής. Αυτό βοηθά στη μείωση των επιχειρηματικών και τεχνικών κινδύνων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας για τη διαχείριση εγγράφων με βάση το OpenKM.

Επαγγελματική υποστήριξη είναι διαθέσιμη σε οποιεσδήποτε πιστοποιημένες εγκαταστάσεις OpenKM:

Οι υπηρεσίες υποστήριξης OpenKM περιλαμβάνουν

 • Πρόσβαση 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, στο υποστηριζόμενο σύστημα με εγγυημένες απαντήσεις από την OpenKM. Ο χρόνος απόκρισης συμβάντων είναι κρίσιμος για εμάς, το υποστηριζόμενο σύστημα μπορεί να επικοινωνήσει γρήγορα με τους προγραμματιστές και την ομάδα υποστήριξής μας.
 • Αποκτήστε πρόσβαση 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο, στην τεκμηρίωση του OpenKM για να βρείτε απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις.
 • Υποστήριξη ειδοποιήσεων.
 • Ειδοποιήσεις.
 • Υποστήριξη για εγκατάσταση.
 • Υποστήριξη για μετάπτωση.
 • Υποστήριξη για βέλτιστη απόδοση.
 • Υποστήριξη για σύνδεση με άλλα συστήματα.
 • Υποστήριξη ενημερώσεων.
 • Έλεγχος της παραγωγικής εγκατάστασης (περιβάλλοντα, αντίγραφα ασφαλείας κ.λπ.).
 • Πιστοποίηση καλής λειτουργίας.
 • Απομακρυσμένη παρακολούθηση συστήματος.

Το OpenKM πρσοφέρεται σε ειδικές τιμές για ακαδημαϊκούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ). Επικοινωνήστε με την ομάδα πωλήσεων για περισσότερες πληροφορίες

Ειδικές διαμορφώσεις και επιπλέον υπηρεσίες OpenKM

 • OpenKM - Cloud. (Συμπεριλάβετε τη φιλοξενία και την εφεδρική υπηρεσία).
 • OpenKM - Mirror (Βεβαιωθείτε ότι το σύστημά σας είναι πάντα σε λειτουργία, αποτρέποντας την πτώση του συστήματος λόγω αστοχίας του υλικού).

Άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες

 • Δίκτυο OpenKM - Βάση γνώσεων και ηλεκτρονική τεκμηρίωση (συνδρομή).
 • Υποστήριξη πριν την εγκατάσταση.
 • Προσαρμογή της εφαρμογής.

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στην υποστήριξη του OpenKM, μη διστάσετε να υποβάλετε το ερώτημά σας στην ομάδα πωλήσεων στη φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις