Ανακαλύψτε πώς να απλοποιήσετε τα προβλήματά σας

Πώς δουλεύουμε:

Το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι να κατανοήσουμε το πρόβλημα που θέλετε να λύσετε. Τότε μπορούμε να παρέχουμε έναν ή περισσότερους τρόπους για την επίλυσή του. Συνήθως υπάρχουν περισσότεροι από ένας τρόποι επίλυσης ενός προβλήματος. Στόχος μας είναι να βρούμε τον ευκολότερο.

Η συμβουλευτική μας ομάδα έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην ανάπτυξη επιτυχημένων λύσεων OpenKM σε επιχειρήσεις μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους οι οποίες απευθύνονται σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών και χρηματοοικονομικών, πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενέργειας, μηχανικής, υγειονομικής περίθαλψης και οργανώσεων του δημόσιου τομέα.

Τι σας προσφέρουμε:

Μπορούμε να διαμορφώσουμε, να παραμετροποιήσουμε ή να επεκτείνουμε τις δυνατότητες του OpenKM έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησής σας. Μπορούμε να αναλάβουμε ολόκληρη τη εργασία αυτή μόνοι μας ή σε συνεργασία με την τεχνική ομάδα σας.

Συνήθης προσαρμογές

 • Επέκταση των δυνατοτήτων διεπαφής χρήστη.
 • Δημιουργία μιας προσαρμοσμένης διεπαφής χρήστη.
 • Ενσωμάτωση του OpenKM με εφαρμογές τρίτων.
 • Δημιουργία νέων δυνατοτήτων.
 • Δημιουργία ροών εργασιών.
 • Εξειδικευμένη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ανάγκες σας.
 • Δημιουργία διαδικασιών συλλογής δεδομένων.
 • Δημιουργία αυτομάτων διαδικασιών καταλογογράφησης.
 • Δημιουργία αυτομάτων διαδικασιών εισαγωγής και εξαγωγής στοιχείων.

Ροές εργασίας

Το OpenKM παρέχει ένα μηχανισμό ροής εργασίας για τον καθορισμό και την επαναχρησιμοποίηση της επιχειρηματικής λογικής, απλοποιώντας τις επιχειρηματικές διαδικασίες και βοηθώντας τους χρήστες να συντονίζονται αποτελεσματικά τόσο με τον οργανισμό όσο και μεταξύ τους. Συνδέοντας τις διαδικασίες με τη δημιουργία περιεχομένου, το OpenKM επιτρέπει στους οργανισμούς να ανταλλάσσουν πληροφορίες και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε νέες ή μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές απαιτήσεις.

Με το OpenKM, όλα τα έγγραφά σας αποθηκεύονται και οργανώνονται ηλεκτρονικά με τρόπους που μπορούν να αξιοποιηθούν από τις ροές εργασιών και τις απαιτήσεις πρόσβασης. Μπορούν δε εύκολα να ανακτηθούν με την βοήθεια έξυπνης αναζήτησης.

 • Δημιουργήστε σύνθετες ροές εργασίας.
  • Ροή εργασίας για έλεγχο, έγκριση, επικύρωση.
  • Υποστήριξη για σειριακές και παράλληλες ροές εργασίας.
 • Εκχώρηση εργασιών σε ομάδες ή χρήστες.
 • Παρακολούθηση εργασιών, καταστάσεων και διαδικασιών ροών εργασιών.
 • Ειδοποίηση διαμορφώσιμων μηνυμάτων αλληλογραφίας.

Αυτοματοποιημένες εργασίες

Λαμβάνοντας υπόψη ένα συγκεκριμένο συμβάν, μπορείτε να εφαρμόσετε κανόνες επικύρωσης και να δημιουργήσετε ενέργειες που θα εκτελούνται στα έγγραφα χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Μερικά παραδείγματα είναι:

 • Λήψη μεταδεδομένων.
 • Ταξινόμηση εγγράφων.
 • Αυτόματη εκτέλεση ροής εργασίας.

Τα κύρια πλεονεκτήματα της αυτοματοποίησης είναι:

 • Αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένος λειτουργικός χρόνος.
 • Βελτιωμένη ποιότητα και υψηλός βαθμός ακρίβειας.
 • Μειωμένο κόστος και κόστος ανθρώπινης εργασίας.

Διασυνδέσεις

Το OpenKM παρέχει μια διαλειτουργική πλατφόρμα για την αξιοποίηση των επιχειρησιακών πόρων από όλες τις εφαρμογές και τα αποθετήρια της επιχείρησης. Αναπτύξαμε το OpenKM έχοντας σαν στόχο κατά νου και παρέχουμε διάφορους τρόπους ολοκλήρωσης όπως:

 • OpenKM SDK για Java και .Net.
 • Χρήση του REST API.
 • Ο έλεγχος ταυτότητας είναι ενσωματωμένος στο OpenKM και είναι εύκολη η διασύνδεση με εξωτερικές βάσεις δεδομένων χρηστών όπως: LDAP ή Active Directory, SSO και CAS.
 • Ακόμη και η αποθήκευση δεδομένων μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να χρησιμοποιεί διάφορές βάσεις δεδομένων όπως : MySQL, PostgreSQL, Oracle ή SQL Server.

Διαθέσιμες διασυνδέσει: DICOM, AutoCAD, MS Office, Vtiger, BonitaSoft, Kofax, Abby Flexicapture.

Σχετικά βίντεο:

OpenKM - CRM Solution
Λύση OpenKM - CRM

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις