Επεκτείνετε τις δυνατότητες του OpenKM

Εφαρμογές

Το OpenKM διαθέτει εφαρμογές, οι οποίες επιτρέπουν τον συγχρονισμό των φακέλων, την επεξεργασία των εγγράφων από το αποθετήριο, την ηλεκτρονική υπογραφή, την σάρωση των εγγράφων και την μετατροπή τους σε μορφή PDF.

Εφαρμογή συγχρονισμού

Hot Folder

Επιτρέπει στους χρήστες να συγχρονίζουν έναν ή περισσότερους τοπικούς φακέλους (όχι υποφακέλους) με άλλους στο αποθετήριο OpenKM. Αυτή η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μόνο στη Microsoft.

Πρόσθετα (Add ins) για Microsoft Office

Τα πρόσθετα για το Microsoft Office σάς επιτρέπουν να επεκτείνετε τις δυνατότητες των εφαρμογών γραφείου και να επικοινωνείτε με το OpenKM γρήγορα και αποτελεσματικά.

  • Microsoft Outlook Add-in: Επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν πολλά email και ή συνημμένα και να τα εισάγουν στο OpenKM.

  • Microsoft Word Add-in: Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν νέα αρχεία και να επεξεργάζονται αυτά που υπάρχουν ήδη στο OpenKM.

  • Microsoft Excel Add-in:Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν νέα υπολογιστικά φύλλα καθώς και να επεξεργάζονται υπάρχοντα υπολογιστικά φύλλα στο OpenKM.

  • Microsoft PowerPoint Add-in: Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν νέες παρουσιάσεις και να επεξεργάζονται παρουσιάσεις που υπάρχουν ήδη στο OpenKM.

  • Microsoft Visio Add-in: Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν νέα διαγράμματα καθώς και να επεξεργάζονται υπάρχοντα διαγράμματα στο OpenKM.

  • Microsoft Access Add-in: Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν αρχεία βάσης δεδομένων στο OpenKM.

  • Microsoft Project Add-in: Επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν νέα αρχεία έργων και να επεξεργάζονται έργα που υπάρχουν ήδη στο OpenKM.

Εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής

Η ηλεκτρονική υπογραφή είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών δεδομένων που συνοδεύουν ή σχετίζονται με ένα ηλεκτρονικό έγγραφο των οποίων οι βασικές λειτουργίες είναι:

  • Προσδιορισμός του χρήστη υπογραφής.
  • Διασφάλιση ακεραιότητας εγγράφου.

Η εφαρμογή αυτή σας επιτρέπει να υπογράφετε έγγραφα που δημιουργήθηκαν και διαχειρίστηκαν από το OpenKM.

Σταθμοί σάρωσης

OKMScanner

Παρέχει τη δυνατότητα λήψης εικόνων από σαρωτές και (προαιρετικά) μετατροπή τους σε μορφή PDF και, στη συνέχεια, μεταφόρτωσή τους στο OpenKM με αυτόματη δημιουργία των μεταδεδομένων.

Σταθμός OKMScan

Είναι ένας βοηθητικός σταθμός για τη μαζική σάρωση εγγράφων, που μας επιτρέπει να μετατρέπουμε σε μορφή PDF, να ανεβάζουμε στο αποθετήριο OpenKM καθώς επίσης και να ορίζουμε τιμές στα μεταδεδομένα.

Εικονικός εκτυπωτής

Επιτρέπει στον χρήστη να εκτυπώνει έγγραφα σε μορφή PDF και να τα ανεβάσει στο OpenKM.

On Line επεξεργασία

Eεπιτρέπει την γρήγορη επεξεργασία των εγγράφων που βρίσκονται στο αποθετήριο OpenKM.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις