Επεκτείνετε τις δυνατότητες του OpenKM

CMIS

Το CMIS είναι μια προδιαγραφή για τη βελτίωση της διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων διαχείρισης επιχειρησιακού περιεχομένου. To OASIS ενέκρινε την CMIS ως προδιαγραφή την 1η Μαΐου 2010. Η προδιαγραφή αυτή προτείνει ένα μοντέλο δεδομένων καθώς επίσης και ένα σύνολο γενικών υπηρεσιών. Προτείνει ακόμα αρκετές δεσμεύσεις πρωτοκόλλου που βασίζονται σε HTTP για αυτές τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των REST / Atom.

Το OpenKM υποστηρίζει την προδιαγραφή CMIS μέσω των ακόλουθων ενοτήτων:

  • Η βιβλιοθήκη Apache Chemistry OpenCMIS, η οποία είναι μια βιβλιοθήκη Java γενικής χρήσης που επιτρέπει στους προγραμματιστές να γράφουν εύκολα εφαρμογές που να υποστηρίζουν την CMIS.

  • Συγκεκριμένα πακέτα σύνδεσης OpenCMIS τα οποία επιτρέπουν στο OpenKM να χρησιμοποιείται ως διακομιστής CMIS.

Το CMIS είναι ιδανικό για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Αποθετήριο σε αποθετήριο

Αυτό είναι το σημείο όπου τα αποθετήρια περιεχομένου μιλούν απευθείας μεταξύ τους.

  • Κεντρική διαχείριση εγγραφών που αποθηκεύονται σε άλλα αποθετήρια.
  • Δημοσίευση περιεχομένου από ένα αποθετήριο σε άλλο.

Εφαρμογή σε αποθετήριο

Αυτή είναι η περίπτωση όπου μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί περιεχόμενο συνδέεται σε ένα αποθετήριο περιεχομένου για τη διαχείριση όλου του περιεχομένου.

  • Εφαρμογές εταιρικού λογισμικού. (BPM, CRM, μεταξύ άλλων).
  • Συστήματα συνεργασίας.
  • Εφαρμογές γραφείου (όπως το openoffice που μπορεί άμεσα να συνδεθεί στο αποθετήριο CMIS).

Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήστε το SharePoint ως front-end και το OpenKM αποθετήριο ως back-end. Αυτό θα έδινε λύση στα τα υπάρχοντα ζητήματα επεκτασιμότητας του SharePoint χωρίς να επηρεάζει την εμπειρία των χρηστών..

Ομόσπονδα (Federated) αποθετήρια

Αυτή είναι η περίπτωση όπου μια εφαρμογή μιλά σε πολλά διαφορετικά αποθετήρια ενώ παρουσιάζει μια μοναδική διεπαφή στους χρήστες.

  • Αναζήτηση σε ομόσπονδα (Federated) αποθετήρια.
  • Ομοσπονδία (federation) αντί για μετάπτωση.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις