Επεκτείνετε τις δυνατότητες του OpenKM

Multi-tenant

Κανονικά το OpenKM έχει διαμορφωθεί σαν περιβάλλον μίας μίσθωσης (ST) όπου κάθε ενοικιαστής (κάτοχος Instance) θα εκτελεί μία μόνο παρουσία (instance) που είναι εγκατεστημένη σε έναν διακομιστή ή σε ένα σύμπλεγμα αυτών.

Αν και μπορεί επίσης να είναι δυνατή η εκτέλεση πολλαπλών instances OpenKM στον ίδιο διακομιστή, διαχωρίζοντας τα αποθετήρια περιεχομένου και δημιουργώντας εξατομικευμένα περιβάλλοντα πελατών. Μερικά πλεονεκτήματα είναι:

 • Διαμοιρασμός του κόστους με όλους τους μισθωτές(tenants).
 • Διαμοιρασμός του κόστους υποστήριξης και του προσωπικού.

Το Multi-tenancy επιτρέπει σε πολλούς ανεξάρτητους ενοικιαστές να φιλοξενούνται σε μία μόνο παρουσία (instance), η οποία μπορεί να εγκατασταθεί είτε σε έναν διακομιστή είτε σε ένα σύμπλεγμα (cluster) αυτών. Η παρουσία αυτή είναι κατανεμημένη λογικά έτσι ώστε να φαίνεται σε κάθε μισθωτή ότι έχει ξεχωριστή πρόσβαση στο OpenKM.

Η υποστήριξη παρέχει

 • Ενεργοποίηση MT.
 • Διαχείριση ενοικιαστών (tenants).
 • Εξουσιοδότηση της διαχείρισης.
 • Προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες ενός μισθωτή.
 • Διεπαφές ανά ενοικιαστή.
 • Δρομολόγηση περιεχομένου ανά μισθωτή.

Ο χρήστης «okmAdmin» έχει πρόσβαση σε ένα πλήρες περιβάλλον διαχείρισης. Ο διαχειριστής αυτός χρησιμοποιεί την Κονσόλα διαχειριστή ενοικιαστών για την διαχειριστή τους.

Μόλις δημιουργηθεί και ενεργοποιηθεί ένας ενοικιαστής (tenant), τότε ο διαχειριστής μπορεί να συνδεθεί στo OpenKM και να αποκτήσει πρόσβαση στην διαχείρισης του ενοικιαστή. Εάν, για παράδειγμα, δημιουργηθεί ένας ενοικιαστής / οργανισμός που ονομάζεται «OKM», ο διαχειριστής μπορεί να συνδεθεί ως «admin@OKM» και να δημιουργήσει χρήστες όπως «joe@OKM», «ralph@OKM».

Οι λειτουργίες διαχειριστή είναι διαθέσιμες αυτήν τη στιγμή

 • Διαχείριση χρηστών του συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των χρηστών και των ποσοστώσεων).
 • Διαχείριση ομάδων χρηστών.
 • Διαχείριση κατηγοριών.
 • Εισαγωγή.
 • Εξαγωγή.
 • Πληροφορίες συστήματος.
 • Πρόγραμμα περιήγησης κόμβου.
 • Προσαρμογή μισθωτή (tenant).

Παρέχει στους ενοικιαστές(tenants) τη δυνατότητα να προσαρμόσουν το περιβάλλον OpenKM στις ανάγκες τους, συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων, ροών εργασίας και διεπαφής χρήστη πελάτη Ιστού.

Το φυσικό περιεχόμενο για κάθε μισθωτή αποθηκεύεται σε ξεχωριστό ριζικό κατάλογο (πιθανώς σε ξεχωριστή ενσωματωμένη μονάδα δίσκου). Αυτό επιτρέπει επίσης την ακριβή χρήση του φυσικού δίσκου με τη μέτρηση του δίσκου που χρησιμοποιείται στη θέση ρίζας.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Δεδομένου ότι όλοι οι ενοικιαστές (tenants) μοιράζονται το ίδιο σχήμα βάσης δεδομένων, τα βήματα για μια κρύα δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά είναι παρόμοια με την απλή διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας. Τα βήματα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη τη χρήση Περιεχομένου που βασίζεται σε ενοικιαστές (εάν υπάρχει).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις