Επέκταση των δυνατοτήτων του OpenKM

Ηλεκτρονική τιμολόγηση

Το OpenKM υποστηρίζει μια ηλεκτρονική μονάδα τιμολόγησης η οποία εξάγει σε μορφή XML τα τιμολόγια και στη συνέχεια τα αποθηκεύει στο σύστημα. Επιτρέπει δε και άλλες λειτουργίες όπως επικύρωση του τιμολογίου μέσω ψηφιακής υπογραφής, λήψη σε μορφή PDF ή αποστολή ειδοποιήσεων.

Τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση;

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι η ψηφιακή έκδοση των παραδοσιακών χάρτινων τιμολογίων και απαιτείται να είναι νομικά ισοδύναμη με αυτήν. Από τη φύση τους, τα ηλεκτρονικά τιμολόγια μπορούν να αποθηκεύονται, να διαχειρίζονται και να ανταλλάσσονται με την χρήση ηλεκτρονικών ή ψηφιακών μέσων.

Για να είναι έγκυρη η ηλεκτρονική τιμολόγηση, πρέπει να συμπληρώνεται με ηλεκτρονική υπογραφή, καθιστώντας με αυτό μη απαραίτητη την χρήση του τιμολογίου σε χαρτί.

Σε χώρες με την κατάλληλη νομοθεσία, η ισχύς μιας ηλεκτρονικής τιμολόγησης είναι ακριβώς η ίδια με το παραδοσιακό τιμολόγιο σε χαρτί. Χάρη στην ψηφιακή υπογραφή η οποία προσδίδει ακεραιότητα και υψηλό επίπεδο ιχνηλασιμότητας, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο θεωρείται δικαστικά δεσμευτικό έγγραφο και δεν απαιτείται περαιτέρω απόδειξη ή επιβεβαίωση της ύπαρξής του.

Ένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο δημιουργείται σε 2 φάσεις:

  • Το τιμολόγιο δημιουργείται και αποθηκεύεται σε ένα αρχείο δεδομένων.
  • Στη συνέχεια εκτελείται η υπογραφή ενός ψηφιακού πιστοποιητικού του αποστολέα, η κρυπτογράφηση του περιεχομένου του τιμολογίου και η πρόσθεση της ψηφιακής σφραγίδας σε αυτό.
Electronic Invoicing

Ανάλογα με το μέγεθος της και τον όγκο των πωλήσεών της, μια εταιρεία μπορεί να εξοικονομήσει το 40% με 80% του κόστους σε σχέση με τη διαχείριση εκδόσεων και τιμολογίων με τον παραδοσιακό τρόπο (έκδοση, αποστολή, παραλαβή, αποθήκευση, αναζήτηση, υπογραφή, επιστροφή, πληρωμή)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Γενικές ερωτήσεις